Actua-Live: Kritiek van het Rekenhof op BAM-dading

Het Rekenhof heeft in zijn analyse van het Masterplan 2020 heel wat kritiek geuit op de risico’s die zijn verbonden aan de dading die de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) afsloot met het bouwconsortium Noriant na het schrappen van de Oosterweelverbinding met de Lange Wapper. Bovendien stelt het Rekenhof zich vragen bij het compromis bedrag.
Na het afvoeren van de oude Oosterweelplannen dreigde Noriant met een schadeclaim van 323,9 miljoen euro. Uiteindelijk kwam een dading van 37,2 miljoen euro uit de bus. Volgens persberichten vindt het Rekenhof die keuze om een mogelijk jarenlange procedureslag te vermijden “verdedigbaar”. Al stelt het vragen bij de hoogte van het bedrag. Bovendien bestaat de kans dat Noriant bij een nieuwe gunningsprocedure opnieuw gekozen wordt en dus voor bepaalde opdrachten een tweede keer vergoed wordt. Forse kritiek is er ook op het feit dat een bedrijfsrevisor slechts een dag kreeg om alle door Noriant gemaakte kosten tegen het licht te houden.

Tot slot ziet het Rekenhof risico’s aan de 5,1 miljoen euro die de BAM betaalt voor de intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp. Om claims over voorkennis te vermijden, zal dat openbaar gemaakt moeten worden, luidt het nog.

De leden van de commissie Openbare Werken van het Vlaams parlement debatteren over het dossier, samen met de ministers Ben Weyts, Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom, en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof.
Actua-TV zendt de commissie live en onverkort uit.

Actua-Live, Commissie Openbare Werken, donderdag 27 november, 09u30.

Facebooktwittermail