Actua-Live: Geert Wilders bezoekt het Vlaams parlement

Op vrijdag 4 maart verzamelt het Vlaams Belang met de ‘Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid’ voor een colloquium met als centraal thema ‘Vrijheid’.

Volgens de partij zorgt de massale immigratie uit landen met een fundamenteel verschillende cultuur ervoor dat een aantal verworvenheden – zoals de vrijheid van meningsuiting, scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw – opnieuw in vraag worden gesteld.

“Vrijheden die de Westerse maatschappij ondertussen als vanzelfsprekend beschouwen, blijken dat voor anderen niet. Kortom: als we onze vrijheden en verworvenheden willen behouden, zullen we ze moeten verdedigen.”

Naast vertegenwoordigers van het Vlaams Belang staat ook Geert Wilders (Voorzitter Partij voor de vrijheid, fractieleider Tweede Kamer Nederland) op de sprekerslijst.

Het colloquium vangt aan om 19.30u en vindt plaats in De Loketten in het Vlaams Parlement.

Het programma:

– Inleiding – door Chris Janssens, colloquiumvoorzitter
– Kiezen voor Sharia? – door Machteld Zee, Universiteit Leiden
– Vrijheid van meningsuiting – door Geert Wilders, voorzitter Partij voor de vrijheid
– Slotwoord – door Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang

ActuaTV zendt dit colloquium live, integraal en zonder onderbrekingen uit.

Actua-Live: vrijdag 4 maart 2016 om 19u30. Vanaf zondag 18u00 kan u de hoogtepunten herbekijken in de nieuwslus.

U kan de vergadering ook live volgen via onderstaande webstream:

Facebooktwittermail