Actua-Live: eedafleggingen in Vlaams parlement en Kamer

Op de vierde dinsdag na de verkiezingen komen de nieuwe verkozenen van het Vlaams Parlement normaal voor de eerste keer samen. Tijdens die eerste vergadering, in casu dinsdag 17 juni 2014, wordt het Vlaams Parlement in zijn nieuwe samenstelling geïnstalleerd. De 124 parlementsleden leggen dan in principe de eed af. Tijdens de vergadering van 17 juni worden ook de fracties voor de volgende vijf jaar samengesteld en staat de verkiezing van de voorzitter van het Vlaams Parlement op de agenda.

De vraag stelt zich echter in hoeverre die agenda zal kunnen worden afgewerkt. Sp.a heeft immers een hertelling gevraagd van de kieskring Vlaams-Brabant. Indien die hertelling er komt, en het ziet er naar uit dat dat zo zal zijn, kunnen op zijn minst de 15 Vlaams-Brabantse volksvertegenwoordigers de eed niet afleggen.

Wel duidelijk is alvast dat de eerste vergadering plaatsvindt onder leiding van een tijdelijke voorzitter. Die eer gaat volgens het reglement van het Vlaams Parlement naar het parlementslid met de meeste dienstjaren. Op 17 juni is dat Herman De Croo (Open VLD). Herman De Croo is 46 jaar parlementslid, maar was nooit lid van het Vlaams Parlement. Hij was echter wel 24 jaar lid van de Cultuurraad van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Raad geweest, de voorgangers van het Vlaams Parlement. Die jaren worden mee in rekening gebracht. Hij wordt bijgestaan door de twee jongste parlementsleden, die als tijdelijk secretaris optreden: Tine Soens (sp.a) en Francesco Vanderjeugd (Open VLD).

Twee dagen na het Vlaams Parlement, op donderdag 19 juni, komt ook de federale Kamer voor het eerst samen na de verkiezingen van 25 mei. Bedoeling is dat ook daar de nieuwe volksvertegenwoordigers de eed afleggen.

Actua-TV zendt beide plenaire zittingen live en integraal uit. ’s Avonds krijgt u de hoogtepunten van de vergaderingen terug te zien in de nieuwscarrousel.

Actua-Live op dinsdag 17 juni om 14u30 en op donderdag 19 juni om 14u30.

Facebooktwittermail