Actua-Live: Commissie Radicalisering hoort ministers over uitvoering actieplan

In januari van dit jaar richtte het Vlaams Parlement een tijdelijke commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering op. De commissie had als opdracht beleidsvoorstellen te formuleren aan de Vlaamse Regering, om binnen de Vlaamse bevoegdheden aan die problematiek te remediëren. De commissie organiseerde in dit kader hoorzittingen met deskundigen en betrokkenen.

Deze activiteiten resulteerden in tal van beleidsinitiatieven: een resolutie met 55 aanbevelingen voor de regering, conceptnota’s voor nieuwe regelgeving, vragen om uitleg aan diverse betrokken ministers.

De Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering wil nu van de betrokken ministers vernemen, hoe ver het staat met de uitvoering van de 55 aanbevelingen en van het actieplan van de Vlaamse Regering. Zij organiseert daartoe op maandag 9 november een commissievergadering waar de ministers Liesbeth Homans, Hilde Crevits en Jo Vandeurzen op aanwezig zullen zijn.

Actua-Live: maandag 9 november 2015, live en zonder onderbrekingen te volgen vanaf 14u30.

Op woensdag 11 november vanaf 18u kan u kijken naar een uitgebreid verslag van de activiteiten van deze commissie.

Kijk ook live mee via deze stream:

Facebooktwittermail