Actua-Flash. Kort politiek nieuws

N-VA-schepen Liesbeth Homans wil in Antwerpen een Speedy Pass voor vreemdelingen introduceren. Concreet betekent dit in dat de vreemdelingen die bereid zijn meer te betalen, sneller zullen worden ingeschreven. De politica mikt daarbij vooral op werkende buitenlanders. Het is nu maar de vraag of dit idee zal worden goedgekeurd, want eerder dit jaar werd haar voorstel om de inschrijving naar 250 euro te verhogen al geschorst door Gouverneur Cathy Berx. Volgens een wet uit 1968 mag een gemeente aan een vreemdeling niet meer vragen dan wat ze een Antwerpenaar aanrekent. Homans erkent dat het een gevoelig dossier is, maar omdat er dringend inkomsten nodig zijn, blijft ze op zoek naar andere alternatieven. De precieze kostprijs van de Speedy Pass is nog niet duidelijk, al zal het niet duurder worden dan 277,50 euro. Dat is de prijs die een Antwerpenaar betaalt om sneller een reispas te ontvangen. Verder kunnen anderstaligen in Antwerpen zich ook verwachten aan hogere kosten voor de vertaling van officiële documenten.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft in een opiniestuk in de krant De Morgen fel uitgehaald naar de regering van Kris Peeters. Daarin verwijt ze de ploeg van een gebrek aan daadkracht en van een slabakkend zorgbeleid. “De toenemende vraag naar zorg is misschien wel het grootste probleem van de komende decennia en daar heeft de regering niets mee gedaan,” aldus de politica. Volgens Rutten dateert de laatste goede beslissing al van het jaar 2000, toen de CD&V in Vlaanderen even in de oppositie zat en het persoonlijk assistentiebudget werd ingevoerd, waarna mensen eindelijk zelf konden bepalen waar ze hun diensten zouden ‘kopen’ in plaats van afhankelijk te zijn van instellingen. Minister Jo Vandeurzen verklaart nu wel een plan klaar te hebben voor de volgende legislatuur.

Ieder jaar worden er in ons land gemiddeld 1000 kinderen dood geboren. Tot op de dag van vandaag worden foetussen en babies die voor zes maanden zwangerschap overlijden niet erkend. Het kind bestaat officieel niet en mag ook niet geregistreerd worden. Dat zorgt voor de rouwende ouders vaak nog voor een extra domper. Een wetsontwerp, dat op 19 juli tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces is goedgekeurd, moet hier iets aan veranderen. Ministers Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx willen ouders de kans geven hun overleden kind aan te geven als de zwangerschap misloopt tussen de 140ste en 179ste dag. Op verzoek van de moeder of vader kan het doodgeboren kind, mits een medische verklaring van arts of verloskundige, worden geregistreerd. Daarbij zal de datum, tijd en plaats van de geboorte en de naam en het geslacht van de baby worden opgenomen.
Actua-Flash, donderdag 1 augustus om 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in de nieuwslus.
Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*