Actua-Flash. Kort politiek nieuws.

Het partijbureau van sp.a heeft zich achter voorzitter Caroline Gennez geschaard. Enkel het Vlaams-Brabantse Kamerlid Hans Bonte vond dat Gennez mocht vertrekken. Alle andere leden vonden dat Gennez aan het hoofd van de partij mag blijven. Kamerlid Maya Detiège bestempelde de oproep van Bonte meteen als ‘lomp en dom’. Aanleiding voor de onlusten bij de socialisten zijn de uitgelekte mails van Barteld Schutyser, een vriend en vertrouweling van Gennez. In die mails wordt de strategie en de communicatie over de regeringsvorming en degradatie van Frank Vandenbroucke op een schokkende manier besproken. Vooral de toon van de mails veroorzaakte heel wat heisa binnen de partij. Vlaams minister Ingrid Lieten benadrukte dat Gennez moet blijven. Renaat Landuyt pleitte op het partijbureau voor communicatie binnenshuis. Burgemeester van Sint-Niklaas, Freddy Willockx roept ook de oudere generatie politici op om Gennez te steunen. Hij vindt dat iedereen die haar twee jaar geleden met het voorzitterschap ‘heeft opgezadeld’ haar nu moet steunen. Ook Frank Vandenbroucke, voormalig Vlaams minister, was op het partijbureau aanwezig. Gennez heeft zich op de zitting wel geëxcuseerd voor de toon van de e-mails tussen haar en Schutyser. Volgend weekend houdt de partij een ideologisch congres. Een werkgroep op het congres moet de partijleden de kans geven om ‘hun frustraties’ te uiten en de eenheid binnen de partij te herstellen. Het kernkabinet heeft zondagnacht de begrotingsdiscussie op Hertoginnedal iets na 1 uur afgebroken. Maar ondertussen is de draad weer opgenomen voor een vergadering tot de finish. De regeringstop boog zich zondagavond onder meer over de uitgaven in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg en over de bijdragen die de banken en de nucleaire sector moeten leveren. PS-Minister van Energie Paul Magnette zou voorgesteld hebben om de nucleaire sector een structurele bijdrage te laten betalen. Die bijdrage zou 200 miljoen euro per jaar moeten bedragen en vijf of zes jaar geïnd worden. Het ziet ernaar uit dat de kerncentrales voorlopig maar tien jaar langer mogen openblijven. De liberalen willen niet alleen de oudste centrales langer doen draaien, maar voor de PS kan daar geen sprake van zijn. De nucleaire rente zou dus 1 à 1,2 miljard euro moeten opbrengen. De liberalen zouden ijveren voor een extra bijdrage indien de elektriciteitsprijzen de hoogte ingaan. De opbrengst zou in dat geval wel naar de consumenten terugvloeien. De bijdrage van de banken zou minstens 500 miljoen euro bedragen. Wat de korf van primaire uitgaven en sociale zekerheid betreft, zouden de topministers bijna aan de beoogde 1,1 miljard besparingen zitten. Op de primaire uitgaven zou 200 miljoen euro worden beknibbeld. In de gezondheidszorg zou 600 miljoen euro niet worden uitgegeven en in het zogenaamde toekomstfonds tegen de vergrijzing worden gestoken. De resterende 300 miljoen zou van een reeks kleinere maatregelen komen, onder meer een beperktere verhoging van de verwerkingskosten van bepaalde sociale organisaties zoals de ziekenfondsen en de vakbonden. Premier Herman Van Rompuy leest dinsdag zijn beleidsverklaring voor in Kamer en Senaat. U kan dit live volgen op Actua-TV, vanaf 14u30.
Terug naar sp.a. Daar heeft Anissa Temsamani ontslag genomen als fractieleidster van de SP.A. in Mechelen. De politica besloot op te stappen toen het mailverkeer tussen voorzitter Caroline Gennez en Barteld Schutyser uitlekte. Temsamani vertelt dat ‘het de druppel was die de emmer deed overlopen’. In een interview met Gazet van Antwerpen zegt ze dat ‘een buitenstaander bepaalt wie wel en wie niet in het schepencollege mag zitten. Met democratisch verkozenen van het volk wordt geen rekening gehouden, met de wil van de kiezer evenmin’. Op de radio voegde ze daaraan toe: ‘Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat dit niet langer kan. Die mail was voor mij zodanig herkenbaar. De minachting die die mail uitstraalt, is de minachting die ikzelf al een hele tijd ervaar. Dit is geen manier om aan politiek te doen’. Anissa Temsamani neemt dan wel ontslag als fractieleidster, ze blijft voor de sp.a wel in de gemeenteraad zitten.
‘Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja of neen?’. Die vraag krijgen de Antwerpenaren zondag voorgeschoteld tijdens een referendum. Maar in sommige districten van Antwerpen zijn problemen vastgesteld met de oproepingsbrieven voor de volksraadpleging van aanstaande zondag. Sommige brieven bereiken hun bestemming niet. Wie geen brief ontving, kan zondagvoormiddag in de districtshuizen terecht voor een duplicaat.
De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hangt af van de handtekening van president Vaclav Klaus. De euroscepticus eiste vorige week een uitzondering op het charter van de grondrechten, dat is aangehecht aan het verdrag. Volgens Klaus is die uitzondering nodig om te verhinderen dat nazaten van Duitsers claims zouden leggen op eigendommen in Tsjechisch Sudetenland die in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog onteigend werden. De plotse eis van de president brengt de regering van Jan Fischer in een lastig parket. Net als het parlement staat de regering immers achter de ratificatie. En daarnaast voelt Fischer de hete adem van de overige lidstaten in zijn nek. Zij willen het verdrag, dat onder meer een permanente voorzitter van de Europese Raad en een Europese diplomatieke dienst in het leven roept, zo snel mogelijk in werking laten treden.
En in Rusland komt de Russische regeringspartij Verenigd Rusland van Russisch premier Vladimir Poetin als overwinnaar uit de bus van de lokale verkiezingen in Moskou. Verenigd Rusland haalde volgens haar partijleider in de 75 regio’s van Rusland haar slag thuis. De oppositie spreekt van fraude, maar de voorzitter van de kiescommissie doet dat af als ‘hysterie op het internet waarmee morele en onwettige druk uitgeoefend wordt op de telling van de stemmen’. In vergelijking met de stembusgang van de december 2005 brachten iets meer Russen hun stem uit. Volgens de lokale kiescommissie bedroeg de opkomst zondag 35 procent van het Russische kiespubliek.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*