Actua-Commissie: College van Ambtenaren-Generaal behoort tot het verleden

De regering Bourgeois wil er alles aan doen om de samenwerking tussen de regering en de verschillende Vlaamse administraties verder uit te bouwen. Daarom werd onlangs op Vlaams niveau het Voorzitterscollege in het leven geroepen: een ambtelijk forum waar de voorzitters van het managementcomité van elk beleidsdomein onderling overleg met elkaar kunnen plegen. Opvallend is dat daardoor het CAG, de voorganger van het Voorzitterscollege, definitief verdwijnt. Sp.a-parlementslid Kurt De Loor haalt verhaal bij bevoegd minister Liesbeth Homans in de commissie Bestuurszaken.

Actua-Commissie, dinsdag 4 november om 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail