Het nieuwe schoolvak burgerschap

Burgerschap

Gemeenschapsonderwijs kunnen kinderen van het secundair onderwijs vanaf dit jaar ook het vak burgerschap krijgen. Bedoeling is om de leerlingen meer vertrouwd te maken met de maatschappij. Momenteel bieden tien scholen het vak aan, maar vanaf het schooljaar 2018-2019 moet het structureel worden aangeboden.

Begin dit schooljaar is het Gemeenschapsonderwijs (GO!) gestart met het nieuwe vak burgerschap.  Voor het GO! moeten burgers op een actieve wijze mee vorm geven aan de samenleving en aan hun plaats binnen die samenleving. Kritisch nadenken, democratisch handelen en actief aan onze samenleving participeren, maken daar deel van uit. Het GO! omschrijft het doel van de burgerschapseducatie als het opleiden van kinderen en jongeren zodat ze aan de democratische maatschappij kunnen deelnemen en die maatschappij duurzaam kunnen ondersteunen en vernieuwen. “Jongeren tot kritische, zelfstandig denkende burgers omvormen is een kerntaak van ons onderwijs. Daarom is het belangrijk dat burgerschapsvorming een meer centrale rol krijgt in het onderwijs. Nu staat het nog in de vakoverschrijdende termen. Resultaat: in de praktijk komt het erop neer dat burgerschap wordt gegeven afhankelijk van het initiatief van een individuele leerkracht”, zegt Kathleen Krekels (CD&V).

Het GO! benadrukt dat de scholen die aan een actief burgerschap willen werken dit bij voorkeur doen op de manier die het best past bij de visie op onderwijs, de leerlingenpopulatie, de schoolcontext en de leerlingenparticipatie. Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), reageert alvast enthousiast op het initiatief. “Ik vind dat relevant. Deze werkwijze is een reden om niet van bovenaf een vak op te leggen. Met een eindterm komen we echter al ver, zeker omdat de vakgebondenheid in de nieuwe eindtermen anders wordt benaderd. De vakkenlijsten blijven bestaan, maar de linken die worden gelegd, worden vrijer”, aldus de minister.

Actua-Commissie, maandag 9 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail