Participatiekansen voor mensen met autisme

Autisme

De commissie Welzijn van het Vlaams Parlement organiseerde verschillende hoorzittingen over het thema autisme. Zo probeerden de parlementsleden te weten te komen welke maatregelen nodig zijn om de participatiekansen voor personen met autisme te verhogen. Thomas Claerhout is ervaringsdeskundige en mocht eind maart zijn verhaal delen met het parlement.

In België worden naar schatting 1 op de 161 mensen geboren met een autismespectrumstoornis, een ontwikkelingsstoornis met een neurologische oorzaak. De hersenen van mensen met autisme functioneren anders. Hierdoor bestaan hun waarnemingen uit losse fragmenten met weinig verband. “Autisme heeft heel wat gezichten, wat het moeilijk maakt er een plan voor uit te werken. Zo heeft 50 percent van de mensen met autisme een verstandelijke beperking. De behoeften verschillen ook naargelang de leeftijd”, zegt Cis Schiltmans van de Vlaamse Vereniging Autisme.

Eind januari stelde minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) het autismeplan voor. Dat plan heeft twee grote doelen: de participatiekansen van personen met autisme bevorderen en de levenskwaliteit van mensen in de omgeving van personen met autisme verbeteren. Samen met experten, zorgverleners en mensen die zelf een autismespectrumstoornis hebben werd het plan opgesteld. “Concreet omvat het plan vijftien acties. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in vernieuwend wetenschappelijk onderzoek, om een kwaliteitsvolle diagnostiek en om de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen ”, zegt minister Vandeurzen. Omdat het budgettair niet haalbaar is om alle acties te realiseren, zal de minister prioriteiten moeten stellen. Een van de voornaamste prioriteiten is het aanbieden van een transparant en toereikend zorgaanbod. Op dit moment is het ondersteuningsaanbod vaak nog onbekend.

Probleemgebieden

Autisme uit zich in eerste instantie het opvallendst in het gedrag. De drie kernproblemen van autisme situeren zich op het gebied van communicatie, op sociaal vlak en in het flexibel denken en handelen. “Heel wat kinderen met autisme willen geen regels overtreden of zijn perfectionistisch. Ze krijgen voortdurend te horen wat niet mag, maar nooit wat wel mag, iets wat voor hen heel belangrijk is. Ze voelen dat ze een buitenbeentje zijn en doen heel veel inspanningen, wat niet altijd gezien wordt. Zonder begrip komt een kind niet meer tot leren, soms zelfs niet meer tot spelen, praten of bewegen”, zegt orthopedagoog Dominique Dumortier.

Daarentegen vindt Thomas Claerhout, een 18 jarige jongen met autisme, dat er te weinig gecommuniceerd wordt tussen de verschillende instanties. Zoals het CLB, de geledingen van het onderwijs, directies en leerkrachten. Maar ook de opstellers van leerboeken, de jeugdrechters en de jeugdrechtbank, de consulenten, Jongerenwelzijn en de psychiatrie.  “Ik zie oplossingen in beter overleg tussen alle betrokkenen  waarbij de klachten ernstig genomen worden en samen gezocht wordt naar oplossingen, die ook gevolgd worden. Dat bespaart de teams dubbel werk”, aldus Claerhout.

Actua-Commissie (herhaling), donderdag 24 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail