Discussie over de geluidsnormen rond Zaventem

Brusselse geluidsnormen

“Als het Brusselse Gewest zijn verstrenging van de geluidsnormen voor de luchthaven van Zaventem handhaaft, dan zal Vlaanderen belangenconflicten inroepen.” Dat zei Vlaams Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts in de commissie na vragen van Gwenny De Vroe (Open Vld), Bart Nevens (N-VA) en ​Katia Segers (sp.a). Sinds januari riskeren luchtvaartmaatschappijen boetes tot zesduizend euro indien ze vliegtuigen voor zeven uur ’s morgens laten opstijgen op Brussels Airport.

Al meer dan een jaar heerst er discussie over de Brusselse geluidsnormen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voerde de strengere geluidsnormen voor vliegtuigen al in 2000 in. Doch werden deze niet strikt toegepast. De luchtvaartmaatschappijen mochten de normen met een bepaalde marge overschrijden, namelijk: 6 decibel tijdens de dag en 9 decibel tijdens de nacht. Maar Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) besloot in mei 2016 de wet dan toch strikt toe te passen. Sinds januari 2017 heeft de Brusselse regering de tolerantiedrempel voor geluidsnormen afgeschaft. Wie deze toch overschrijdt, krijgt een boete. Ook al volgen ze de route die de verkeersleiding oplegt. “Met de afschaffing van de tolerantiedrempel vervijfvoudigen de boetes. Een vlucht op drie, tussen 6u en 7u ’s ochtends, gaat een boete krijgen”, zegt Arnaud Feist, topman van Brussels Airport.

Ondertussen verlieten verschillende luchtvaartmaatschappijen reeds Brussels Airport. Maar de strengere geluidsnormen boven Brussel hebben niet enkel economische gevolgen. Het legt ook de communautaire breuklijn in de Belgische politiek weer bloot. “Onverantwoord”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). “De Brusselse regering willen de lasten van luchthaven niet op zich nemen, maar wel de lusten. Deze maatregelen bedreigen onze welvaart”. Maar volgens de Brusselse regering brengt de luchthaven van Zaventem vooral op voor de Vlamingen en moeten er dus meer vluchten over Vlaanderen vliegen.

Belangenconflicten

Vanuit Vlaamse hoek werden tegen de Brusselse geluidsnormen al twee belangenconflicten ingeroepen. De Vlaamse regering vreest dat de overlast voor de Vlaamse rand nog groter zal worden. De Brusselse geluidsnormen zouden namelijk zo een 7000 extra vluchten boven de Vlaamse rand sturen. “In de praktijk wil dat zeggen dat de beslissing van de Brusselse Gewestregering, vanaf het moment dat we dat agenderen op het overlegcomité, voor 60 dagen minimaal geschorst wordt. En dat we intussen overleg hebben”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Tot op heden blijven de onenigheden tussen de verschillende gewesten, over de verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem, voortduren.

Actua-Commissie (herhaling), donderdag 3 augustus 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail