Waar zal men straks nog in Vlaanderen kunnen bouwen?

Woonreservegebieden

Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V), vraagt aan alle gemeentebesturen om voor 7 juli te laten weten welke woonreservegebieden ze willen bebouwen en welke niet. “De timing is veel te kort”, zegt Lydia Peeters (Open Vld), “De minister heeft de beslissing van positieve en negatieve lijsten genomen in mei 2015. Waarom is ze toen niet gestart met die bevraging?”.

Vandaag telt Vlaanderen 13.748 hectare niet-bebouwd reservegebied voor wonen. Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V), moet tegen 2020 93.000 extra woningen realiseren. Enerzijds moeten er voldoende kavels op de markt komen, anderzijds mag Vlaanderen niet volgebouwd worden. Daarom werd er in 2015 beslist op een negatieve en positieve lijst op te stellen. De negatieve lijst bevat gronden met een overstromingsrisico, gronden die niet palen aan een ander woongebied, kustduinen, of gronden gelegen in een speciale habitat- of vogelbeschermingszone. De positieve lijst zal bestaan uit een paar duizend hectare onbebouwd gebied.

Vorige vrijdag kregen alle gemeentebesturen een brief met het verzoek om tegen 7 juli de positieve en negatieve lijst op te stellen. “Enerzijds is de timing veel te kort en anderzijds moet men de bevoegdheden binnen de gemeentebesturen ook respecteren”, zegt Lydia Peeters (Open Vld). “In het verleden heeft elke gemeente een ruimtelijk structuurplan opgemaakt. Daarop heeft de minister een visie ontwikkelt met haar woonuitbreidingsgebieden. Dat is een goede basis om te vertrekken, maar als men die beslissing wil laten wijzigen dan moet men dat ook doen door de bevoegde personen. En dat vraagt tijd”.

“Bestuurlijk geknoei”

Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement haalt Ingrid Pira (Groen) scherp uit naar de minister. “Ik kan alleen maar vaststellen dat, telkens als er een maatregel wordt genomen in het kader van de betonstop of de bescherming van bossen of open ruimten, uw meerderheid overhoop ligt. Politieke onenigheid tot en met. Wanneer, minister, komt u nu eens naar buiten met een gedragen beslissing? Overlegt u niet met uw coalitiepartners?”, aldus Pira.

Studio Parlement, woensdag 14 juni 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail