Onrechtvaardige pensioenen

Pensioenen

Deze week kwam aan het licht dat een vrouw die 40 jaar heeft gewerkt 200 euro minder pensioen zal krijgen dan haar vriendin die slechts 6 jaar heeft gewerkt. Jan Spooren (N-VA) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vinden het systeem onrechtvaardig en het moet worden aangepast.

Twee vriendinnen uit Henegouwen, Virginie (61) en Caroline (59), lieten uitrekenen hoeveel hun maandelijks pensioen zal bedragen. Daaruit bleek dat het pensioen van Virginie een stuk lager zou liggen dan dat van Caroline. Terwijl Virginie bijna 40 jaar lang heeft gewerkt en haar vriendin slechts zes. “Diegenen die werken moeten altijd meer overhouden dan diegenen die niet werken”, zegt Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Tijdens het wekelijks vragenuurtje in de Kamer pleit hij ervoor om de gelijkschakeling van werkloosheidsperiodes verder af te bouwen of de werkloosheidsuitkeringen nog meer in de tijd te beperken.

Ook voor N-VA is dit volledig onaanvaardbaar. “Wie werkt moet daarvoor beloond worden. Maar door de vele gelijkgestelde periodes werd de band tussen werk en pensioen doorbroken”, Jan Spooren (N-VA). Periodes van langdurige werkloosheid en SWT, het vroegere brugpensioen, zullen niet meer worden gelijkgesteld aan het laatste loon maar aan een lager forfait. “Dat is eerlijker tegenover mensen die wel werken en zal een stimulans zijn voor werknemers om aan de slag te blijven”, aldus Spooren. “Willen we de pensioenen van de werkenden verhogen en tegelijk de pensioenen van iedereen op lange termijn betaalbaar houden, dan moeten we die gelijkgestelde periodes nog verder inperken. Doordat de werkloosheidsuitkering niet beperkt is in de tijd, kunnen langdurig werklozen bijvoorbeeld onbeperkt pensioenrechten blijven opbouwen. Het zijn juist dit soort zaken die de betaalbaarheid van ons pensioensysteem ondergraven.”

Actua-Parlement, donderdag 27 april van 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail