De 21 julitoespraak van koning Filip

koning Filip
koning Filip

Het is een jaarlijkse gewoonte: onze vorst houdt aan de vooravond van de nationale feestdag een toespraak voor de natie. Dit jaar is ‘leren’ het sleutelwoord in zijn toespraak. Leren van onze ouders, leren op de werkvloer, leren van andere culturen. De toespraak werd door koning Filip zelf geschreven en voorgelegd aan eerste minister Charles Michel, die er zijn fiat voor gegeven heeft.

“Dames en heren,

Over de economie en de arbeidsmarkt waait vandaag een wind van optimisme. Een nieuwe Europese dynamiek lijkt vorm te krijgen. Hoe kunnen we dit moment aangrijpen? Hoe zorgen we ervoor dat dit kansen biedt voor de hele maatschappij? Door stevig voort te werken aan een inclusieve samenleving. Een samenleving, waarin niemand zich uitgesloten voelt.

Om daarin te slagen is leren een sleutelwoord. Leren in de meest ruime zin. Leren van elkaar en met elkaar.

In een tijd waarin kennis onmiddellijk en overal binnen handbereik ligt, komt het erop aan te leren begrijpen wat al die feiten in hun context betekenen. Alleen zo kun je naar waarde oordelen en met kennis van zaken verantwoorde keuzes maken. ‘Dit is waar’, ‘Dit is juist’, ‘Dit is goed’ … Jongeren leren het in de eerste plaats van hun ouders. En van bevlogen leerkrachten die hun de liefde overdragen voor het willen begrijpen. In een wereld die razendsnel evolueert, leren ze van de ouderen hoe je de zaken met wat afstand kunt bekijken. En de ouderen kunnen natuurlijk ook leren van de jeugd. Laten we er daarom voor zorgen dat jeugdig enthousiasme en creativiteit zo vaak mogelijk wijsheid en levenservaring op elkaars weg vinden.

De werkvloer is zo’n ontmoetingsplaats. In ons land laten hoe langer hoe meer scholen hun studenten ervaring opdoen in het bedrijf. Onlangs heb ik in Zwitserland kunnen vaststellen hoe succesvol dit model van duaal leren kan zijn. Laten we de kruisbestuiving tussen onderwijs en bedrijfsleven dan ook blijven aanmoedigen. Het zorgt voor meer dynamisme in de arbeidsmarkt. En we bevorderen er de gelijkheid van kansen mee.

Natuurlijk zijn ook ontmoetingen met een andere cultuur een gelegenheid om van elkaar te leren. Anderhalve maand geleden ging ik het einde van het vasten vieren in een Belgisch moslimgezin. Ik was onder de indruk van de manier waarop alle leden van het gezin zich inzetten voor de gemeenschap. Ik heb veel geleerd over de zin die ze geven aan het vasten, en aan het weerzien van familie, vrienden en kennissen. Toen ik, ‘s avonds laat, het huis verliet, stonden hun buren me op te wachten. Zij boden me een fles wijn aan. En ze vertelden me hoe blij ze waren in die buurt te wonen. Het maakte me trots, dat twee zo verschillende, eenvoudige en oprechte uitingen van gastvrijheid, bij ons zij aan zij kunnen bestaan.

Zo gaat het niet in alle straten. Maar dit voorbeeld toont toch aan dat er in ons land, meer dan we soms denken, een gemeenschap aan waarden bestaat, over de verschillen heen. Praat eens met iemand in uw omgeving die u niet kent. U zal ontdekken dat u met uw buren dezelfde vragen deelt, dezelfde twijfels, dezelfde hoop, dezelfde dromen. Zij zijn evenzeer bezorgd over het welzijn van hun kinderen, over hun werk, de goede opvang van hun zieke en oudere naasten. Laten we ook aan onze kinderen leren, zo naar de wereld te kijken. Welzijn en geluk – en dat is toch waar we allen naar streven – hebben pas waarde als ze echt worden gedeeld

Hoeveel we van elkaar kunnen leren, ervaren de Koningin en ik dagelijks bij de talloze initiatieven van solidariteit en onderlinge hulp: de opvang van daklozen, de hulp aan mensen met een beperking, of veel ruimer: elke vorm van steun aan de zwakkeren onder ons. Zulke initiatieven zijn echte parels in onze samenleving. Ze onthullen ons de rijkdom in de kwetsbare mens.

Dames en heren,

Ik ben ervan overtuigd dat we met zijn allen de vruchten zullen kunnen plukken van de nieuwe dynamiek die zich lijkt te ontvouwen. Op voorwaarde dat we, elke dag, willen leren, van hen die ons voorafgaan, van hen die ons volgen, van onze buren en van hen van wie we soms denken dat ze zo verschillend zijn. Over de verschillen heen kijken, meer is daar niet voor nodig.

De Koningin en ik wensen u een gezellige Nationale Feestdag toe”.

Actua-Nieuws, donderdag 20 juli vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken op Actua-TV.

Facebooktwittermail