1 jaar kilometerheffing voor vrachtwagens

Kilometerheffing

De Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement organiseert een gedachtewisseling over 1 jaar kilometerheffing voor vrachtwagens. Uit een eerste tussentijdse evaluatie op 13 juli 2017 bleek dat niet alle gegevens beschikbaar waren. De minister beloofde toen dat de gegevens van het ganse Vlaamse Gewest vanaf oktober 2017 beschikbaar zouden zijn. Ben Weyts stelt het nieuwe cijfermateriaal voor samen met Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

De transportsector is er niet over te spreken dat vrachtwagenchauffeurs vanaf nieuwjaar op zes Vlaamse gewestwegen een kilometerheffing zullen moeten betalen. Het gaat om twee trajecten langs de N35 in West-Vlaanderen, de N43 en N42 in Oost-Vlaanderen, de N14 in de provincie Antwerpen en de N73 in Limburg. De kilometerheffing voor vrachtverkeer bestaat anderhalf jaar en geldt nu vooral op snelwegen. Op een 70-tal plaatsen leidde dat tot sluipverkeer naar kleinere wegen. In de meeste gevallen kan bijvoorbeeld een omleiding, een oplossing bieden. Maar op zes trajecten is een tolheffing nodig zegt Vlaams minister voor Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA). “Die zes tracés die toch wel lang zijn gaat men opnemen in het betolde wegennet. Heel eenvoudig wil dat zeggen dat we daar ook portalen zullen installeren. Het vrachtverkeer zal dus ook daar moeten betalen. Op deze manier gaan we dat sluipverkeer tegen gaan”, zegt Weyts.

De plannen om de tolheffing uit te breiden naar gewestwegen komt niet overeen met de gemaakte afspraken tussen de Vlaamse regering en de transportsector, reageert Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV). Zo moeten eventuele uitbreidingen eerst besproken worden met de sector, klinkt het.  “Vandaag lijkt de beslissing al gevallen te zijn. Transporteurs worden geconfronteerd met bijna 150 kilometer bijkomende tolwegen”, reageert TLV. “Transportondernemers worden geconfronteerd met (internationale) concurrentie. Het is dan ook maar logisch dat gekozen wordt voor een route waarbij de combinatie van afstand en tijd het beste resultaat oplevert inzake CO2 uitstoot en mobiliteitsefficiëntie”. Tot slot herhaalt TLV dat de congestie enkel kan opgelost door ook personenwagens een kilometerheffing te doen betalen. “Het zou alvast van politieke moed getuigen mocht de Vlaamse regering de kilometerheffing uitbreiden naar lichtere voertuigen veeleer dan de vrachtwagens opnieuw te viseren”, aldus TLV.

Actua-Commissie, zondag 5 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail