Actua-TV kiest de meest betrouwbare politicus

Wie is de betrouwbaarste politicus in de Wetstraat?

Welke man of vrouw straalt het meest vertrouwen uit?

Actua-TV zoekt het voor u uit! Samen met Wim Meulders, specialist in lichaamstaal, gaan we een hele week lang op zoek naar de meest betrouwbare politicus.

“De meest betrouwbare politicus” Vanaf zaterdag 13 april elke dag te zien op Actua-TV.

Ook u beslist mee. Laat ons weten wie volgens u de meest betrouwbare politicus is en waarom. Elke dag verloten we onder de inzendingen 1 boekenpakket. De winnaars kan u terugvinden op www.actua.tv/win

Stuur ons uw antwoord en motivatie en win een boekenpakket:

  Zaterdag 13 april vanaf 13u: Aflevering 1

  “Kris Peeters komt vrij betrouwbaar over, maar dat monkellachje…”

  Kris Peeters (CD&V) –  Vlaams minister-president

  Score: 78/100

  “Wat bij Chastel opvalt is dat er zo weinig te zien is. Zelfs bij zwaarbeladen onderwerpen, zoals de verkrachtingen in Congo, toont hij geen emotie”

  Olivier Chastel (MR) – Minister van Begroting en Administratieve vereenvoudiging in de regering Di Rupo I

  Score: 58/100

  “Ze spreekt echt met haar duimen bijna. Dat is heel typisch voor mensen met een groot, bijna te groot, ego”

  Sabine Laruelle (MR) – Minister van Landbouw, Zelfstandigen en KMO’s in de regering Di Rupo I

  Score: 65/100

  “Freya Van den Bossche heeft continue steun nodig, haar stoel, haar tafel,… Ze houdt zich altijd vast aan haar omgeving om zekerder te zijn”

  Freya Vandenbossche (sp.a) – Vlaams Minister van Wonen, Energie, Steden en Sociale Economie in de regering Peeters II

  Score: 68/100

  “Als je Alexander De Croo ziet bewegen dan word je er zelf zenuwachtig van”

  Alexander Decroo (Open VLD) – Tot oktober 2012 voorzitter van de Vlaamse liberalen, sindsdien vicepremier en Minister van Pensioenen in de regering Di Rupo

  Score: 70/100

  “Het is een vrouw in een mannenwereld en daar moet ze zich verdedigen, daarom haar agressieve gebaren”

  Joëlle Milquet (cdH) – Minister van Binnenlandse Zaken in de regering Di Rupo I

  Score: 74/100

  Maandag 15 april vanaf 19u:

  “Men ziet een tristesse in het gezicht van Hilde Crevits”

  Hilde Crevits (CD&V) – Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit

  Score: 75/100

  “Ik weet niet of hij weet dat hij gefilmd wordt, maar de gulden regel in de politiek is: ‘Je bent altijd in beeld’. Maar het wordt wel is vergeten…”

  Johan Vande Lanotte (sp.a) – Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee in de regering Di Rupo I

  Score: 58/100

  “Ingrid Lieten toont weinig emotie, ze is moeilijk te doorgronden”

  Ingrid Lieten (sp.a) – Vlaams Minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

  Score: 65/100

  “Als iemand als Labille in Vlaanderen zou opkomen, dan denk ik dat hij hoog zou scoren”

  Jean-Pascal Labille (PS) – Op 17 januari 2013 werd Labille benoemd tot minister van Overheidsbedrijven, Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. Binnen de regering Di Rupo werd hij de opvolger van Paul Magnette die burgemeester werd van Charleroi

  Score: 75/100

  “Ik denk dat hij zich goed voelt in zijn rol, hij is spontaan, hij lacht,…”

  Melchior Wathelet (cdH) – Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staats­secretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister in de regering Di Rupo I

  Score: 74/100

  “Maggie De Block maakt door haar ‘verschijning’ toch een indruk”

  Maggie De Block (Open VLD) –  In de regering Di Rupo I fungeert ze als staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Maatschappelijke Integratie. Eind 2012 werd ze ondervoorzitter van Open VLD onder voorzitter Gwendolyn Rutten

  Score: 72/100

  Dinsdag 16 april vanaf 18u:

  “Hij gebruikt zijn handen heel goed om zijn woorden kracht bij te zetten, dat komt altijd goed over”

  Bruno Tobback (sp.a) – Is de huidige voorzitter van de sp.a. Tijdens de paarse regering Verhofstadt II, was hij minister van Leefmilieu en Pensioenen

  Score: 76/100

  “Wat heel opvallend is bij haar, is dat ze spreekt met haar ogen dicht wanneer ze zich richt tot de mensen. Ze wil het niet zien, ze wil er zich van afsluiten”

  Joke Schauvliege (CD&V) – Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

  Score: 65/100

  “Hij voelt zich effectief het Alfamannetje van de Kamer”

  André Flahaut (PS) – Sinds juli 2010 is hij voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Van 1999 tot 2007 was hij minister van Defensie

  Score: 70/100

  “Hij is iemand die kan spreken voor publiek, maar toch laat hij op bepaalde momenten zijn onzekerheid zien”

  Gerolf Annemans (Vlaams Belang) – Hij is fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de federale Kamer. Op 16 december 2012 werd hij verkozen tot nieuwe partijvoorzitter van het Vlaams Belang

  Score: 72/100

  “Hij spreekt niet in zijn moedertaal en voelt zich niet op zijn gemak. Hij staat er continue te wiebelen, het komt er niet vlot uit, hij kijkt niet naar het publiek,… Hij doet alles wat niet mag”

  Philippe Courard (PS) – In de zomer van 2009 werd hij staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebeleid in de federale regering. In de regering Di Rupo I werd hij opnieuw staatssecretaris, deze keer voor  Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap

  Score: 55/100

  “We krijgen de indruk dat hij geen persoonlijkheid heeft”

  Herman Van Rompuy (CD&V) – Is de huidige voorzitter van de Europese Raad, vaak in de media aangeduid als ‘president van Europa’. Tussen 30 december 2008 en 25 november 2009 was hij de premier van België

  Score:  74/100

  Woensdag 17 april vanaf 18u:

  “Bij Wouter Beke zie ik heel duidelijk angst rond zijn mond. Hij praat in het fragment ook geforceerd, ik geloof niet wat hij zegt”

  Wouter Beke (CD&V) – Is de huidige partijvoorzitter van de CD&V

  Score:  72/100

  “Hij lijkt zeker te zijn van zijn stuk, en straalt daarbij zelfs voor een stuk superioriteit uit”

  Pascal Smet (sp.a) – Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

  Score:  74/100

  “We hebben de indruk dat hij in het Vlaams parlement sympathiek overkomt: er wordt om hem gelachen, en niet alleen vanop de banken van zijn eigen partij”

  Jan Peumans (N-VA) – Sinds 2009 is hij voorzitter van het Vlaams Parlement

  Score:  70/100

   “Bourgeois zit vaak met de armen gekruist. In 70% van de gevallen wil dat zeggen dat mensen zich afsluiten, maar het kan ook zijn dat hij het gewoon koud heeft”

  Geert Bourgeois (N-VA) – Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

  Score:  69/100

  “Ook bij Bogaert zie ik angst: hij trekt zijn wenkbrauwen heel vaak naar boven. In het fragment legt hij z’n handen op zijn tekst, wat erop kan wijzen dat hij wil verbergen wat hij te zeggen heeft”

  Hendrik Bogaert (CD&V) – Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten in de regering Di Rupo I

  Score:  60/100

  “Zijn lichaamstaal is eentonig, en de toon waarop hij spreekt is dat ook”

  Wouter Van Besien (Groen) – Huidig partijvoorzitter van Groen

  Score:  70/100

  “Moest het een acteur zijn, dan zou ik zeggen: hij doet aan overacting. Hij is een typisch alfamannetje”

  Servais Verherstraeten (CD&V) – Staatssecretaris voor Staatshervorming en Regie der Gebouwen in de regering Di Rupo I

  Score:  68/100

  Donderdag 18 april vanaf 18u:

  “Hij heeft een zeer neutrale houding. Men kan hem niet goed kalibreren”

  Pieter De Crem (CD&V) – In de regering Di Rupo I is hij minister van Defensie en sinds het ontslag van minister van Financiën Steven Vanackere ook vicepremier.

  Score: 72/100

  “Ze komt ongelukkig over, er zit zo weinig vreugde in”

  Monica De Coninck (sp.a) – Minister van Werk in de regering Di Rupo I

  Score: 68/100

  “Wat je bij hem over de hele lijn ziet, is zijn onzekerheid. Je moet hem bijna vasthouden of hij valt om”

  Jo Vandeurzen (CD&V) – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  Score: 67/100

  “Hij spreekt soms met de hand op de borst, wat erop kan wijzen dat hij een groot ego heeft”

  John Crombez (sp.a) – Huidig staatssecretaris voor fraudebestrijding

  Score: 73/100

  “Wat je bij hem ziet, is dat hij vrij echt is. Maar hij is wel zeer behoedzaam”

  Philippe Muyters (N-VA) – Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

  Score: 74/100

  “Ze komt heel onzeker over, dat zie je aan haar handelingen. Ik denk dat ze nog een beetje moet groeien”

  Gwendolyn Rutten (Open VLD) – In december 2012 werd ze de nieuwe partijvoorzitter van Open VLD in opvolging van Alexander De Croo

  Score: 69/100

  Vrijdag 19 april vanaf 19u:

  “Hij komt echt over als een levensgenieter, niet te veel stress. Maar neemt hij zijn job wel serieus?”

  Elio Di Rupo (PS) – In december 2011 werd hij de nieuwe premier van België in opvolging van Yves Leterme

  Score: 72 /100

  “Zelfs al staan er camera’s op hem gericht, hij blijft zichzelf. Het publiek krijgt de indruk de échte Bart De Wever te zien. Wat alleen in zijn voordeel kan spelen”

  Bart De Wever (N-VA) – Sinds 2004 is hij de partijvoorzitter van de N-VA. In december 2012 werd Bart De Wever de nieuwe burgemeester van Antwerpen

  Score: 78/100

  “Wat zijn lichaamstaal toont, is dat hij zich beter voelt dan al de rest die rond hem zit. Als je vraagt of ik denk of hij ambitie heeft om premier te worden, dan zeg ik ja”

  Koen Geens (CD&V) – Na het ontslag van Steven Vanackere werd Koen Geens de nieuwe minister van Financiën in de regering Di Rupo I

  Score: 72/100

  “Hij zit daar op zijn plaats, hij zit vriendelijk te lachen, te knipogen,…Ik denk dat als je Reynders op café zou zien, dat hij er ook zo zou zitten”

  Didier Reynders (MR) – Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

  Score: 77/100

  “Wat we bij Annemie Turtelboom vaak niet zien is emotie. Ze is vaak heel neutraal”

  Annemie Turtelboom (Open VLD) – Minister van Justitie in de regering Di Rupo I

  Score: 75/100

  “Soms komt ze heel gemaakt, heel fake over. Er zijn heel wat elementen die niet betrouwbaar overkomen…”

  Laurette Onkelinx (PS) – Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regering Di Rupo I

  Score: 56/100

  “Iemand die een land leidt zou niet van zijn stuk mogen gebracht worden door een vallende microfoon. Hoe zal hij reageren bij iets ernstig?”

  Yves Leterme (CD&V) – Van maart 2008 tot december 2008 was hij eerste minister van ons land (Leterme I).  Vanaf  november 2009 was hij opnieuw premier, ditmaal van de regering Leterme II, maar bood op 22 april 2010 ten derde male het ontslag van de federale regering aan. Deze werd op 26 april 2010 aanvaard. Op 6 december 2011 werd na de langste formatie in de wereld ooit, het nieuwe kabinet Di Rupo geïnstalleerd

  Score: 68/100

  “Het is echt een Alfamannetje, een voorbeeldfiguur. Hij neemt zijn plaats in. Maar hij komt niet altijd zo goed over, soms zelfs heel arrogant”

  Jean-Luc Dehaene (CD&V) – Was van 1992 tot 1999 premier van België. Onder zijn bewind werd België een volwaardige federale staat. Dehaene werd ook wel een “loodgieter” genoemd, de man die oplossingen in elkaar knutselde. Na de zware verkiezingsnederlaag van 1999, na de dioxinecrisis, nam Jean-Luc Dehaene de verantwoordelijkheid voor de nederlaag op zich en trok zich terug uit de nationale politiek. In 2002 werd hij voorgedragen als vicevoorzitter van de Europese Conventie

  Score: 72/100

  Facebooktwittermail