Kies 13/06: Herman Matthijs over de kostprijs van Kamer en Senaat

“Een senator kost 200.000 euro meer dan een kamerlid”.
Wanneer we de werkingskosten van de Senaat verdelen over het aantal senatoren dan kost elke senator gemiddeld net iets meer dan 1 miljoen euro per jaar aan de staatsbegroting. Dezelfde oefening voor een lid van de kamer van volksvertegenwoordigers komt uit op gemiddeld 841.900 euro kostprijs per kamerlid. Per saldo kost een senator daarmee jaarlijks 200.000 euro meer aan de staatsbegroting dan een kamerlid. Eén en ander blijkt uit een studie van prof. Herman Matthijs. Die berekende de kostprijs van de werking van kamer en Senaat over een tijdslijn van om en bij 15 jaar. Die kostprijs valt daarbij uiteen in een aantal grote stukken: de algemene werkingskosten, de wedden van Kamerleden en senatoren, de financiering van politieke partijen, de uittredingsvergoedingen en de personeelskost. Startjaar is 1995, het jaar waarin kamer en Senaat grondig werden hervormd. Het aantal senatoren daalde daarbij van 184 naar 71. Maar uit de studie blijkt dat de kosten daarbij geenszins in dezelfde mate werden gereduceerd. Matthijs wijst er wel op dat de Senaat blijft instaan voor de betaling van de gemeenschapssenatoren die door de deelregeringen worden afgevaardigd.
Herman Matthijs nam ook nog eens de wedden van Kamerleden en senatoren onder de loep. Het netto basis inkomen van een verkozene, inclusief onkostenvergoedingen, komt uit op 5.455 euro per maand. Dat is meteen ook het laagst mogelijke getal. Daarnaast geniet een parlementslid van het vrije gebruik van alle openbaar vervoer, vakantiegeld, eindejaarspremie, kindergeld en een eventuele forfaitaire kilometervergoeding per zittingsdag. De parlementsleden kunnen een hoger inkomen bekomen door het ambt te bekleden van voorzitter, lid bureau, quaestor, commissievoorzitter, fractieleider etc. Zo geniet de voorzitter van de Senaat een aanvullend inkomen van 72 procent van de parlementaire wedde aangevuld met
een belastingvrije onkostenvergoeding van 60 procent van dit bedrag.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*