De erkenning van Diyanet-moskeeën

Moskee

Minister Liesbeth Homans startte in april de procedure tot intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen. De minister zou ook adviezen inwinnen bij de Moslimexecutieve, de gemeente Beringen en de Limburgse provincieraad. De antwoorden van de andere Diyanet-moskeeën in Vlaanderen op de soortgelijke vraag naar inlichtingen liepen gelijk. Daarom zou de minister eveneens adviezen inwinnen bij de lokale besturen van gemeenten waar ook Diyanet-moskeeën zijn gevestigd. In de Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement geeft minister Homans een stand van zaken.

Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft de erkenning voor de Fatih-moskee in Beringen ingetrokken. Dat deed ze op basis van een rapport van Staatsveiligheid. Daaruit zou blijken dat de moskee niet voldoet aan de voorwaarden voor erkende moskeeën in Vlaanderen. Volgens Homans polariseert de moskee en integreert ze buitenlandse conflicten. “Midden september 2017 heb ik van bepaalde journalisten de vraag gekregen met betrekking tot de Fatihmoskee in Beringen wat de stand van zaken was. Het resultaat is gekend. We hebben de erkenning ingetrokken”, zegt Homans. De minister zou ook via een brief aan de andere Diyanet-moskeeën een dossier opstellen over hun vermeende leden en de organisaties verbonden aan Gülen. “Van de andere twaalf erkende Diyanetmoskeeën hebben we nietszeggende, gecoördineerde brieven ontvangen. Dat is ook gekend”, zegt de minister.

Daaropvolgend heeft minister Homans de desbetreffende gemeentebesturen aangeschreven. Zij zijn betrokken partij omdat op hun grondgebied een erkende moskee is gelegen of vanwege het werkingsgebied van een erkende moskee. “In die brief stonden een aantal vragen. Zo heb ik onder andere gevraagd of ze er weet van hebben of de erkende lokale geloofsgemeenschappen op hun grondgebied bij Turkse partijpolitieke propaganda zijn betrokken? Ik kan in elk geval meedelen wat de teneur is van de antwoorden die we al hadden gelezen voor ik naar hier ben gekomen. Ze zijn niet allemaal hetzelfde, maar er zijn eigenlijk wel grote lijnen. Ze zeggen geen weet te hebben van partijpolitieke propaganda door de moskeebesturen, van maatschappelijke problemen of van een polarisatie ten aanzien van aanhangers van Gülen”, aldus Homans.

Actua-Commissie, dinsdag 3 oktober 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail