Actua-Flash. Kort politiek nieuws.

De Wetstraat hult zich stilaan in een algemene vakantiestemming. maar over de toekomst van onze pensioenen is het laatste woord blijkbaar nog niet gezegd. Vorige week deden enkele CD&V-parlementsleden nog een oproep om de pensioenleeftijd en de duur van de loopbaan in de toekomst te koppelen aan de gezonde levensverwachting. Daardoor zou de wettelijke pensioenleeftijd tegen 2018 op 66 jaar komen te liggen en tegen 2028 op 68 jaar. Oppositiepartij Groen voelt echter weinig voor de suggestie van CD&V, en komt nu met een tegenvoorstel. De partij vindt het rechtvaardiger om vast te houden aan het aantal gewerkte jaren, namelijk 42. Volgens die redenering kan een bouwvakker die vanaf z’n 18de op de werf staat op pensioen vanaf 60 jaar, een universitair die begint te werken op z’n 22ste kan z’n pensioen ten vroegste vanaf 64 jaar opnemen. Kamerlid Wouter De Vriendt maakt daarbij de vergelijking met een auto: “Het is niet het bouwjaar dat telt, wel het aantal gereden kilometers”. Over het voorstel wordt nog gestemd op het partijcongres van Groen in oktober.

Binnen de politie is er geen enkele dienst die een volledig overzicht heeft over alle gegevens die worden bijgehouden in verband met terrorisme en extremisme. Zelfs de centrale dienst terreurbestrijding van de federale politie niet. Da’s de voornaamste conclusie van een rapport van het Comité P, de organisatie die moet toekijken op de goede werking van de verschillende politiediensten. Voor het opslaan van zulke informatie maakt de politie gebruik van een veelheid aan databanken. Maar op die manier is het moeilijk om het overzicht te bewaren, klinkt het in het rapport. Bovendien is er geen enkele dienst die alle informatie kan raadplegen. Als de ene politiezone bijvoorbeeld gegevens heeft over bepaalde Syriëstrijders, dan kan het goed zijn dat ze daar in een andere zone niet van op de hoogte zijn. N-VA-Kamerlid Ben Weyts roept de regering in de kranten op om het probleem ernstig te nemen.

België schiet tekort in het voorzien van opvang en begeleiding van volwassenen met een handicap. Dat staat te lezen in de veroordeling van het Europees Comité voor Sociale Rechten, de hoogste instantie die controleert of de sociale rechten wel voldoende worden nageleefd in de verschillende lidstaten. De uitspraak komt er na een collectieve klacht van een twintigtal belangenverenigingen uit ons land, die menen dat de staat en de gewesten te weinig inspanningen leveren om het probleem aan te pakken. In Vlaanderen alleen al wachten naar schatting zo’n 22.000 personen met een handicap op een opvangplaats in een dag- of overnachtingscentrum, of op een andere oplossing. Ons land had zich verdedigd door te verwijzen naar de plannen die de gewestelijke regeringen nu al uitvoeren of die nog op stapel staan, maar dat was voor het Europees Comité onvoldoende. Door de veroordeling kunnen getroffen gezinnen nu zelf naar de rechtbank stappen om concrete oplossingen af te dwingen.

Actua-Flash, maandag 29 juli om 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*